Flygmekaniker och Flygtekniker

Flygmekaniker och flygtekniker arbetar med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer. De arbetar även med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Flygmekaniker arbetar i huvudsak med tillsyn, service och rutinarbeten. Flygtekniker gör felsökningar, inspektioner och kontroller. Flygtekniker har längre utbildning än flygmekaniker.

 

Enligt Boeing som är världens största flygplanstillverkare behövs det 111 000 nya flygtekniker i Europa och 648 000 i hela världen fram till 2036.

 *
*
Läs mer på:

https://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/

 

Enligt TYA:s rapport Trendindikator Kompetensbehov planerar merparten av de företagen planerar nyanställningar av flygmekaniker och flygtekniker under de kommande tre åren.

Klicka här för att läsa TYA:s rapport.