Historik

Flygteknikcenter Ljungbyhed är sedan den 24:e juni 2009 en godkänd skola enligt EASA part-147. Detta är ett bevis på att skolan har en utbildning med mycket hög kvalité. Endast ett fåtal skolor är godkända enligt detta regelverk.

 

Redan under mitten av 1980-talet diskuterades möjligheten att starta en flygteknisk utbildning i Klippan/Ljungbyhed men utbildningen startade först hösten 1999.
Den utbildning som då startade var för flygmekaniker kategori A. Ambitionen var att få ett eget tillstånd av Luftfartsmyndigheten. Ett samarbete startade dock med Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping för att få en fördelaktig lösning för utbildningen av flygmekaniker. Samarbetet medförde att skolan avvaktade med sin egen tillståndsprövning. Under tiden som utbildningen bedrevs utvecklades och mognade skolan med sin personal. Både lokaler och utbildningsunderlag har nu en mycket hög standard.

I slutet av 2006 togs ett beslut att söka ett eget *EASA Part-147 tillstånd, vilket var en förutsättning för att utvecklas mot den nya målsättningen att utbilda flygtekniker B1.1 (jet) och B1.2 (kolvmotorflygplan). Allt för att kunna tillgodose branschens behov och önskemål av personal.

 

Eleverna på Flygteknik får nu möjligheten att genomföra utbildning till flygmekaniker på turbinmotorflygplan (jet). Skolan har nu möjlighet att genomföra utbildningar åt externa kunder som olika flygföretag, vilka många gånger har svårt att genomföra utbildning i egen regi.

 

* EASA är en förkortning för European Union Aviation Safety Agency som är en gemensam Europeisk myndighet som är ansvarig för den civila luftfarten och för flygutbildningar. Tillsynsmyndighet i Sverige för civil luftfart och flygutbildning är Transportstyrelsen (Luftfartsavdelningen).